Aankoop in de Gondebeekvallei

Woensdag 25 oktober 2023

Met veel trots en enthousiasme kunnen we aankondigen dat ons natuurgebied de Gondebeekvallei weer iets groter wordt! Afgelopen zomer konden we namelijk enkele percelen aankopen met een totale oppervlakte van maar liefst 1,3 ha.

De percelen situeren zich tussen het Aelmoeseneiebos en het station van Landskouter, en staan ingekleurd als bestemming Europese en Vlaamse natuur. Ze lenen zich perfect tot bebossing. Ongeveer 1 ha zal daarom aangeplant worden als bos. Het Aelmoeseneiebos wordt dus wat groter en de habitat van de talloze soorten die in en rond het bos leven wordt iets robuuster. Een smalle strook van 0,3 ha langs de spoorweg zal aangeplant worden als bosrand. Zo verkrijgen we een landschappelijke buffer tussen de spoorweg en het bos, die zal dienen als schuilplaats en voedselbron voor vele vogels, zoogdieren en insecten.

We vliegen er meteen in: de bosaanplant van 1 ha, zal eind november reeds uitgevoerd worden (de bosrand zal in een latere fase aangeplant worden). Uiteraard doen we dit graag samen met jou!

Aankopen kost natuurlijk ook geld. Ook daarvoor rekenen we op jou! Omdat we mee de natuurdoelen van de Vlaamse Overheid realiseren, krijgen we subsidies voor onze aankoop. We moeten echter ook nog een deel zelf betalen. Dat bedrag halen we bijeen via giften, sponsoring en allerlei activiteiten. Hoe sneller we deze aankoop kunnen afbetalen, hoe sneller we van de volgende kunnen beginnen dromen. Heb jij dezelfde droom?

Wat staat er nog op de planning? Met Natuurpunt gaan we voor meer en betere natuur. Een deel van die natuur willen we ook toegankelijk maken voor iedereen. Zo hebben de inwoners van Landskouter met de Gondebeekvallei en het Aelmoeseneiebos een prachtig stukje natuur vlakbij. Een groot deel hiervan is echter enkel toegankelijk via een omweg. We hebben de gemeenten Merelbeke en Oosterzele daarom gevraagd om werk te maken van het openstellen van een bestaande trage weg die de Gondebeekvallei bereikbaar zal maken vanuit het dorp!

Tenslotte willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze aankoop en die mee vorm geeft aan de verdere ontwikkeling van de Gondebeekvallei.

Natuurpunt is een vzw waar ook jij lid van kan worden. Nog geen lid? Ieder lid heeft via de lokale afdeling een stem in het beheer van onze natuurgebieden. Iedereen die wil, kan tijdens de beheermomenten ook zelf mee de handen uit de mouwen steken.