Steun ons

Natuurpunt Oosterzele kan best wel wat steun gebruiken. Er kruipt namelijk heel wat tijd in het realiseren van natuur en ook het kostenplaatje is niet min. Bovendien zijn onze plannen redelijk ambitieus. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden om ons te steunen en zo zelf bij te dragen aan meer en betere natuur in onze regio!

  • De eenvoudigste manier om Natuurpunt Oosterzele te steunen is door lid te worden van Natuurpunt. Dit kan online (bij voorkeur) of door 38,00 over te schrijven op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van Natuurpunt Oosterzele met vermelding van "nieuw lid - voornaam naam, adres". Alle voordelen van lid te worden kan je hier nog eens nalezen. Wist je dat je ook een lidmaatschap cadeau kan doen? Je leest er hier meer over.
  • Een gift is natuurlijk ook welkom. Zo lever je rechtstreeks steun aan onze natuurgebieden. Elke euro die je doneert gaat naar het beheer en de uitbreiding van deze gebieden. Je kan eender welk bedrag overschrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek”. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. Zo kan je 45% van je gift terugtrekken van de belastingen (je krijgt automatisch een fiscaal attest). Je kan Natuurpunt ook opnemen in je testament. Alle informatie daarover vind je hier terug.
  • Met Natuurpunt Oosterzele doen we regelmatig ook acties om onze werking in de kijker te zetten en jou steun te vragen. Zo zijn we de uitdaging aangegaan om mee te doen met Expeditie Natuurpunt. Hiervoor moeten we minstens €1500 verzamelen en op twee dagen een tocht afleggen, waarvan 35 km met kano en 30 km te voet. Je kan ons (financieel) aanmoedigen via onze teampagina.
  • Ook met jouw bedrijf kan je ons steunen. We bekijken graag samen wat de sponsormogelijkheden zijn. Neem contact met ons op via info@natuurpuntoosterzele.be
  • Tenlotte kan je ook zelf komen meehelpen als vrijwilliger. Hoe meer we willen realiseren, hoe meer helpende handen we kunnen gebruiken. Deel uitmaken van Natuurpunt hoeft echt niet veel van je tijd te vragen. Zo hebben we werkgroepen waar je op eigen tempo aan kan bijdragen en dit zonder enige verplichting. Ook als je slechts occasioneel eens wil meehelpen, horen we het graag, bijvoorbeeld door eens een cake te bakken voor de nieuwjaarsreceptie. Denk dus niet dat je een uitgebreide natuurkennis nodig hebt. Om een vereniging zoals Natuurpunt Oosterzele goed te laten draaien, zijn allerlei vaardigheden nodig. Iedereen heeft zijn talenten en is welkom. We ontdekken samen wat jij graag zou doen. Eén van de doelstellingen van Natuurpunt is dan ook om mensen samen te brengen, te verbinden en te laten samenwerken rond natuur, wat je achtergrond ook is. Ook leeftijd speelt geen rol. De enige voorwaarde is dat je ervan overtuigd bent dat de natuur een belangrijke plaats in onze samenleving heeft! Contacteer ons dus via info@natuurpuntoosterzele.be of spreek ons gewoon aan op een activiteit! Je zal zelf ontdekken dat het best plezant is bij Natuurpunt Oosterzele!