Monitoring van amfibieën in Oosterzeelse poelen

Maandag 7 juni 2021

Kleine watersalamander ©Hugo Willocx

In het kader van het landschapsproject Rodeland heeft de provincie een aanbesteding gedaan voor een onderzoek naar de verspreiding van de diverse soorten amfibieën in poelen op grondgebied Oosterzele, Melle en Gavere. Natuurpunt Studie heeft die opdracht binnengehaald en vrijwilligers van NPO hebben de monitoring met fuiken uitgevoerd.

Vermandel fuik

Een hele klus want er moesten zo’n 30 poelen op Oosterzeelse bodem worden bemonsterd. Concreet houdt dit in dat er bij elke poel twee fuiken van het type Vermandel geplaatst worden. De volgende ochtend worden de fuiken gelicht en worden de gevangen dieren geteld en gedetermineerd op soort en geslacht waarna ze ongeschonden terug in de poelen worden geplaatst. En dat dus 30 keer binnen het tijdsinterval van 1 april tot 15 mei.

Alpenwatersalamander ©Hugo Willocx
Vinpootsalamander ©Hugo Willocx

Martin, Gerard en Dirk hebben de klus geklaard en met een behoorlijk gunstig resultaat. In 4 poelen hebben we geen enkel amfibie kunnen vangen. In de overige 26 poelen waren minstens 2 soorten salamanders aanwezig m.n. de Alpenwatersalamander en de Vinpootsalamander. Verder hebben we op de meeste plaatsen ook paddenvisjes en/of kikkervisjes aangetroffen. In 4 poelen leeft er ook een derde salamandersoort, namelijk de Kleine watersalamander. Een soort die het behoorlijk moeilijk krijgt in onze Vlaamse waters.

Met deze kennis over de verspreiding van de amfibieën in het achterhoofd werd er vervolgens een voorstel uitgewerkt met locaties voor 30 nieuw aan te leggen poelen. Als deze nieuwe poelen in de loop van de volgende jaren gerealiseerd worden, zal dat een aanzienlijke uitbreiding betekenen van het habitat dat van levensbelang is voor onze amfibieën waardoor we op termijn terug meer gezonde populaties kunnen krijgen. En daar gaan we voor bij Natuurpunt.