Gondebeekvallei telt 325 bomen extra

Zaterdag 13 maart 2021

Foto: Didier Verbaere

Vandaag staken we 325 boompjes de grond in in ons natuurgebied de Gondebeekvallei. Het gaat om zwarte els, zomereik, gewone esdoorn, fladderiep, zoete kers en zwarte populier. Deze laatste is de oorspronkelijke Vlaamse populier die bijna is verdwenen. We proberen deze streekeigen boom opnieuw in onze natuurgebieden te introduceren. Op termijn is het de bedoeling dat deze aanplant uitgroeit tot een beekbegeleidend bosje. Bedankt aan JNM en alle vrijwilligers!

Wil je graag nog meer natuur in Oosterzele? Overweeg dan een gift. Elke euro hiervan steken we in aankopen om nieuwe natuur te realiseren. Je kan dit doen door eender welk bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Gondebeek”. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. Zo kan je 45% van je gift terugtrekken van de belastingen (je krijgt automatisch een fiscaal attest). Je kan natuurlijk ook lid worden van Natuurpunt. Bekijk hier hoe je ons nog kan steunen.