Landschapsproject Rodeland gaat van start

Vrijdag 5 juli 2019

Op vrijdag 5 juli ondertekenden 20 partners de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek.

Voor deze regio staan er geruime tijd heel wat mooie plannen op papier. Zo wil de Vlaamse Overheid al 20 jaar meer bos in de regio creëren en een corridor vormen tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneiebos. Daarnaast zijn de bestaande bossen Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000, waardoor ook hier bepaalde natuurdoelen gerealiseerd moeten worden. Met Natuurpunt zijn we steeds vragende partij geweest om al deze mooie plannen ook effectief uit te voeren. Jaren geleden zijn we dan ook zelf ons steentje gaan bijdragen met ons natuurgebied de Gondebeekvallei.

We zijn zeer verheugd dat nu ook de verschillende overheden de nood hebben ingezien om eindelijk te starten met acties op het terrein. Als één van de partners in Rodeland zullen wij er alles aan doen om dit project te laten slagen. Met veel enthousiasme werken we alvast verder aan een ecologische verbinding tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneiebos via de Driesbeekvallei. Een behoorlijke uitdaging, maar we gaan er voor!

Lees hier het persbericht.