Voorjaarswandeling Heidebos

Zondag 17 maart 2019

Eindeloos genieten van het landschap, zeldzame planten spotten of kleurrijke vlinders bestuderen: het kan allemaal in het Heidebos (Wachtebeke). We maken een verkennende wandeling van ongeveer 10 km doorheen dit 260 ha grote natuurgebied. Het Heidebos staat al op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw en ligt op een zandrug die zich uitstrekt van Stekene tot Maldegem. Het herbergt een unieke afwisseling aan biotopen: naaldbos, loofbos, heide, droge graslanden en struwelen. Men vindt hier dieren zoals de nachtzwaluw, wespendief, eikelmuis en ree. Majestueuze dreven en restanten van een oud fort: het Heidebos heeft alles om het bezoekers naar de zin te maken.

Ondanks de arme zandgronden werd dit gebied in de vroege middeleeuwen ontgonnen door de abdijen en kloosters uit Gent. Door de verwaarlozing van het gebied in de tweede helft van de 20ste eeuw en de invoer van overwoekerende Amerikaanse vogelpest vormde dat een serieuze aanslag op het gebied. Door Natuurpunt wordt de vogelkers en de adelaarsvaren stelselmatig verwijderd om het dichtgroeien van de heide te vermijden. Hiervoor worden ook Galloway-runderen ingezet.

Praktisch

Afspraak om 13h30 op de parking van Krefel in Wetteren voor carpooling of om 14u15 op parking 2 van het Heidebos (Heidestraat, 9185 Wachtebeke - zie Google Maps). Graag deelname bevestigen bij Jean-Luc (jean_luc_eggermont@hotmail.com of 0477/930 325).

Honden zijn niet toegelaten in het gebied.

Andere activiteiten

Opkomst van de Aziatische hoornaar - vrijdag 31 mei

Karel Schoonvaere (UGent en Honeybeevalley) komt het verhaal van dit bijzondere insect uit de doeken doen.

Bezoek Balegro en Oeverzwaluwen - zaterdag 01 juni

Een woordje uitleg over de ontginning en de wonderlijke oeverzwaluwen die in de groeve verblijven.

Biotoopstudie Gondebeekvallei - zaterdag 08 juni

Tijd om de fauna en flora in de Gondebeekvallei te inventariseren. Welke soorten kan jij herkennen? Iedereen is welkom!